YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Ffônau Symudol

 

Gan fod ddim ffôn ar dir y Capel a'r Festri, rhag ofn y bydd angen galw am gymorth mewn argyfwng, neu ffonio rhiant os oes plentyn y sâl neu neb wedi dod i gasglu plentyn, rydym yn gadael unrhyw aelod i ddod a ffôn symudol gyda nhw i'r Ysgol Sul.

 

Mae rhai rheolau :

  • Nid yw ffôn symudol i fod ymlaen tra yn y capel ar ddechrau'r Ysgol Sul.
  • Nid tegan i'w chwarae gyda fe yw ffôn symudol felli dim chwarae gemau arno yn ystod gwersi a dim tynnu lluniau hefo unrhyw gamera sydd ynddo (heblaw am dynnu lluniau o'r gwaith ar y diwedd i fynd adref i ddangos - ar ôl trafod gyda'r athrawes).
  • Nid oes fod derbyn na gwneud galwadau ffôn yn ystod yr Ysgol Sul, heblaw bod damwain ac angen galw am gymorth.

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Ffônau Symudol

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth