YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Festri Newydd 1954

I Fyni A'r Newydd Ac I Lawr A'r Hen

 

Os soniwch am fod yn aelod o ddosbarth yr Ysgol Sul a cael gwersi yn y festri wrth aelodau Ysgol Sul a Chapel Penyparc mae oedran a llawer i wneud a pha festri sydd yn dod i'r meddwl.

 

Mae'r aelodau hynnaf yn meddwl am yr hen festri, a'r mewn ddyfodiaid a'r aelodau sydd ychydig yn ifancach yn cofio am adael y capel ar ôl dechrau yr Ysgol Sul a mynd i fewn i'r festri newydd.

 

Yn 1954 daeth y newyd mawr yma ar fyd yng Nghapel Penyparc.

 

Daeth Mrs Gwyneth Jones a Mrs Molli James a lluniau i'w hychwanegu i'r casgliad o'r amser cyffroes yma yn hanes y capel. Mae rhai o'r lluniau yn dangos y gwaith o adeuladu'r newydd a dymchwel yr hen, a rhai o'r lluniau yn dangos y dathliad mawr a fu pan agorwyd y festri newydd yn swyddogol.

 

Os cliciwch ar y lluniau ac fe gewch weld fersiwn yn fwy ohonynt yn agor. Cauwch y llun mawr i ddod nôl i'r dudalen yma.

 

Yr hen festri Yr hen festri gyda'r un newydd yn mynd lan wrth ei hochor gyda'r tywod yn barod i gmysgu'r sement wrth ochr y feidr a'r darnau i orffen y tô wrth fôn y clawdd ar waelod ochr chwith y llun.

Festri newydd yn mynd lan wrth ochr yr un newydd Mae y llun yma yn dangos yn blaen fod yr hen festri yn adeulad dau lawr. Fe adeuladwyd hon gyda stabl i'r ceffylau ar y llawr isaf, ac ystafell ddosbarth ar y llawr uchaf. Daeth y llun yma allan o gasgliad lluniau Mrs Gwyneth Jones.

 

Hen Festri Ar ochr yma yr adeulad mae y grisiau cerrig yn arwain i fyni i'r ystafell uchaf.Yr Hen Festri

Y ddwy festri gyda'r capel tu cefn Mae ochr y ffordd fawr o'r ddwy festri i'w gweld yn y llun yma cyn i'r sgyffalde gael eu tyni i lawr o'r un newydd. Mae simnau yr hen festri i'w weld yn sefyll i fyni uwch y tô. Ynghyd a cadw yr ystafell yn gynes fe fyddau y tan yn cael ddefnyddio i ferwi dwr i gael te ac i olchi'r llestri adeg y parti Nadolig. Daeth y llun yma allan o gasgliad lluniau Mrs Gwyneth Jones.

Yr Adeuladydd wrth ei waith Dyma lun o'r adeuladydd, Mr B. G. Davies, un o aelodau ffyddlon y capel, yn tynu y llechu cyntaf oddi ar do yr hen festri. M Davies oedd adeiladydd y festri newydd a daeth y llun yma i fewn wrth ei ferch, Mrs Molly James.

Y festri newydd a'r capel Yn y llun yma fe welwch y capel a'r festri newydd gyda dim ond ychydig o gerrig yr hen festri ar ôl ar yr ochr dde. Daeth y llun yma allan o gasgliad lluniau Mrs Gwyneth Jones.

Drws y Festri Dyma lun o ddrws y festri newydd yn dangos y dyddiad yr adeuladwyd uwch eu ben.

 

Yr Agoriad

 

Agoriad Swyddogol Mae'r llun yma, o gasgliad Mrs Gwyneth Jones, yn dangos agor y festri newydd yn swyddogol yn ystod yr hydref, 1954. Agorwyd y festri gan Mr a Mrs Davies, Aberporth, aelodau hynnaf y capel ar y pryd.

 

Yn y llun yma, o'r chwith i'r dde, mae :
Y Parch. D. H. Bevan (Gweinidog); Mr B. G. Davies (Adeuladydd); Mrs Davies a Mr Davies (Aberporth) - sef aelodau hynaf y capel

Y festri'n llawn Daeth y llun yma i fewn o gasgliad Mrs Gwyneth Jones oedd yn yr oedfa agoriadol. Nid oes llawer o newydiadau mawr wedi eu gwneud y tu fewn i'r festri ers i'r gynulleidfa gyntaf yma ddod i mewn. Mae y bwrdd ar ochr chwith y llun yn dal yno. Mae hyd yn oed rhai o'r hen seddau mawr pren yn dal yno, er i llawer ohonynt gael mynd i wneud lle i seddau mwy cyfforddus i eistedd arnynt ac ysgafnach i'w symyd.

Tori'r Gacen Fe rhoddwyd gacen i'r dathliadau gan Mrs May Davies, Glanifor a Mrs M. Davies, Cwmarch, Penparc. Yn y llun yma gwelwn Mr Davies yn ei thori.

 

Yn y llun yma, o'r chwith i'r dde, mae :
Mr Wilfrid Evans, Treharris; Y Parch. Mrs Rosina Davies, Aberteifi; Mrs Bevan; Y Parch. D. H. Bevan (Y Gweinidog); Mr Davies, Aberporth.

 

Fe ddaeth y llun i fewn o gasgliad Mrs Gwyneth Jones.

 

Taflen yr Agoriad

Cliciwch i lwytho i lawr

(Dogfen .pdf - 239Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Festri Newydd 1954

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth