YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Dosbarth Merched 1936

 

Os cliciwch ar y llun ac fe gewch weld fersiwn yn fwy ohono yn agor. Cauwch y llun mawr i ddod nôl i'r dudalen yma.

 

Merched 1936

 

 

Rhes Gefn

Sis Davies (nee Jones), Mattie Jenkins, Agnes Williams, Mary Evans, Linda Evans, Tegwen Bowen

Rhes Flaen

Maudie James Nance Lord, Megan Williams, Nancy Lewis (Athrawes), Hasel James, Annie Jeremiah

 

 

Lle mae y cyfenwau mewn italig eu cyfenwau gwreiddiol ydynt ac nid ydym yn gwybod eu cyfenwau priodasol.

 

Fe ymddangosodd y llun yma yn rhifyn 35 o "Papur Ysgol Sul Penyparc" fel rhan o'r erthigl "Ychydig Hanes".

 

Copi Mary Evans, o'r llun oedd hwn a ddaeth i fewn drwy law ei chwaer-yng-nghyfraeth Mrs Gwyneth Jones (Is-arolygydd), er yn ôl pob son mi oedd copi yn dal ar gael gyda sawl un arall yn y llun hefyd.

 

Er fod rhai o rhain nad oeddem yn gwybod eu hanes ar yr amser yr ymddangosodd yr hanes yn Ionawr 1999 pan ymddangosodd yr erthigl, roedd sawl un ohonynt yn dal a chysylltiad a'r capel gan fynychu oedfaon yn rheolaidd ar y pryd, ac mi oedd un ohonynt yn aelod o ddosbarth oedolion yr Ysgol Sul y pryd hynny, sef Mrs Maudie James.

 

Roedd Mrs Maudie James ar rhestr organyddion y capel gan gymryd ei thro wrth yr offeryn sawl gwaith y flwyddyn, a bu Tegwen Bowen yn organyddes am flynyddoedd lawer hefyd ac yn aelod brwd o'r Ysgol Sul hyd y 90au pan orfu iddi rhoi y gorau iddi oherwydd afiechyd. (Bu farw yn 1997). (Gweler y rhan 'Anrhydeddu Organyddion')

 

O'r rhai yn y llun, mi oedd Mrs Maudie James, mae Mrs Sis Davies, Mrs Mattie Jenkins a Miss Linda Evans ym mharti Nadolig Nadolig 1998 ac maen't i'w gweld yno yn y llun yma a dynnwyd ar y pryd (er fod Maudie James yn cuddio yn y cefndir mi ydych yn medri gweld copa ei phen.)

Nadolig 1998

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

 

Mrs Mattie Jenkins yw'r cyntaf ar y chwith. Miss Linda Evans yw'r cyntaf ar y dde gyda Mrs Sis Davies yn eistedd dwy sedd lan. Y pen llwyd yn y cefndir yw Mrs Maudie James.

 

Mrs Sis Davies yw aelod hynna'r capel sydd yn oedfaon y Sul yn rheolaidd (pan ddiweddarwyd y dudalen yma ddiwethaf ym mis Mai 2009).

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Dosbarth Merched 1936

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth