YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Cwrdd Cwartar 1938

 

Wrth chwilio am rhywbeth arall fe ddaeth Mrs Sis Davies ar draws y "clipping" yma a ddaeth allan o rhyw bapur newydd nôl yn 1938. Roedd hi yn un o'r rhai a gymerodd rhan yn yr oedfa arbennig yma (Miss Sis Jones oedd hi ar y pryd), ynghyd a sawl un arall a fydd ei henwau yn gyfarwydd i bobl yr ardal.

Adroddiad y Cwrdd Cwarter o Bapur Newydd

 

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

 

Gan fod y darn mor hen, a'r print yn fach nid yw'r copi yma yn blaen iawn. Dyma beth y mae yn ddweud.

 

QUARTERLY MEETING. - On Sunday evening, the 17th instant, a most successful meeting took place under the auspices of the Sunday School. The minister of the church (Ref. D. Haydn Bevan) presided and introduced the meeting. The following took part: Recitation, Eirlys Davies. Solo, Mansel Davies. Recitation, Gwyneth Davies. Solo, Gwynfor Davies. Solo, Eunice Davies. Vestry Choir (under the baton of Mr. H. C. Davies). Recitation, Mansel Davies. Solo, Lorna Davies. Recitation, Christina James. Duet, Gwynfor a Mansel Davies. Recitation, John Dewi Williams. Quartette, Mrs B. G. Davies and Friends. Recitation, Mr. D. J. Davies. Unison, Mrs Lewis's Class. Quartette, Mrs. Edwin Jones and Friends. Solo, Miss Lynda Evans. Recitation, Miss Sis Jones. Solo, Miss A. M. Thomas. Quartette, Mrs. George James and Friends. Recitation, Mr. D. J. Davies. Solo, Mr. Joseph Davies. The choir sang three items, including an anthem (under the conductorship of Mr. H. C. Davies). Miss Tegwen Davies presided at the organ and the programme provided by Mrs. Iris Skinner, C.M. (superintendent of the Sunday School). Thanks were tendered by the minister, and the pronouncing of the Benediction closed the meeting.

 

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Cwrdd Cwartar 1938

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth