YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Undeb Bedyddwyr Cymru 1957

 

 

 

Swyddogion Penyparc

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

 

 

Llun o weinidog a swyddogion capel Penyparc fel yr ymddangosodd yn lyfryn Undeb Bedyddwyr Cymru 1957.

Criw Penyparc

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

Criw o Ysgol Sul Penyparc a fu mewn gorymdaith yn Aberteifi yn ystod yr Undeb yn 1957.

 

Rhes Gefn

Haydn Lewis; Nesta Rees; Brenda Price; Margaret EliasJohn Davies; Irfon James; Peter Lord; Teifion George; ? ; Mauren Davies; Vera Harding; Mair Davies

 

Eistedd o dan y faner

Y Parch. D. Haydn Bevan (Y Gweinidog)

 

Rhes Gannol

Barbara Bowen; Gillian Morris; Lynne Davies; Mair Davies; Gill Griffiths; Allice Griffiths; Marion Davies; Agnes Griffiths; Ronald Davies; Eifion Griffiths; Mrs Thomas (Athrawes)

 

Yn Eistedd

Gareth James; Gwenda Phillips; ? ; Ulia Griffiths; Densil Welson; ? ; Sheila Jones; Susan Keen; Shirley Lord; Doreen Welson; Geraint Davies; David Evans

 

Yn Penglunio
Len James; Peter Davies; Wyn Jones; Michael Rees; Norman Davies
Gorymdaith Yr orymdaith drwyr dref i gapel Bethania

 

Dyma bytiau allan o Rhaglen y Cyfarfodydd Blynyddol yn sôn am drefniadau'r diwrnod.

 

DYDD IAU, Ebrill 25

 1.30 p.m.
GORYMDAITH Y PLANT I BETHANIA, ABERTEIFI
Cyfarfod Mawr y Plant am 2 p.m.
(Trefniant y Pwyllgor Lleol).
Cadeirydd - Y Parchedig Geraint Owen, Llanbedr.
TÊ i'r Plant yn Ysgol y Babanod, Aberteifi.
(Rhoddedig gan Mr. a Mrs. Lewis Williams, The Flat, St. Dogmaels).

 

CYFARWYDDIADAU

4. - CYFARFOD Y PLANT

Dydd Iau, 1 p.m. Gorymdaith y plant, yn cyfarfod gerllaw'r Ysgol Ramadeg, a gorymdeithio drwy High St., Priory St., a Feidr Fair, i gapel Bethania.

2 p.m. Oedfa'r Plant ym Methania.

Llywydd : Y Parch. W. Geraint Owen, B.A.

I annerch : Miss Eirwen Thomas (Burry Port).

Bydd plant deunaw o eglwysi'r cylch yn cymryd rhan mewn gwahanol eitemau.

Te i'r Plant, yn union wedi'r oedfa, yn YSGOL GYNRADD, ABERTEIFI.

(Rhoddedig gan Mr. a Mrs. Lewis Williams).

 

Llyfryn y Cyfarfodydd

Cliciwch i lwytho i lawr

(Dogfen .pdf - ???Kb)

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Undeb 1957

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth