YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Cymanfa Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion 1934

 

Mae trefniadau'r digwyddiad, ynghyd ag amlinelliad o hanes y capel o'u chychwyniad i'w gweld yn Llawlyfr y Gymanfa ac fe allwch weld copi ohono drwy glicio isod.

 

Swyddogion

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

Llun o weinidog a swyddogion capel Penyparc fel yr ymddangosodd yn Llawlyfr Cymanfa Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion 1934.

 

Swyddogion Eglwys Penyparc, 1934

Rhes ôl:

Mr. David Jones (Lleineprice); Mr. Tom Owen (Cwmmarch); Mr. John Davies (Cnwc Seison); Mr. H. O. Davies (Llwynllwyd Fach); Mr. James James, C.M. (Llainycwm)

Rhes flaen:

Parch. E. M. Lewis (Delfryn); Parch. D. Haydn Bevan (Y Gweinidog). Mr. Thomas Griffiths (Factory)

 

Mr Thomas Griffiths oedd cadeirydd y Gymanfa yn 1934.

Y Parch. D. Haydn Bevan
(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

Llun o'r gweinidog ar y pryd, Y Parch. D. Haydn Bevan, fel yr ymddangosodd yn Llawlyfr Cymanfa Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion 1934.

Capel Penyparc
(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

Llun o'r gapel penyparc, fel yr ymddangosodd yn Llawlyfr Cymanfa Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion 1934.

 

(Nodyn - mae yn edrych fel petau rhan o'r festri wedi ei ddileu o'r llun. Fe welwch y grisiau a rhan o'r wal yng ngwaelod ochr dde'r llun, ynghyd a chysgod yr adeulad gan gynnwys y simnau ar du blaen y capel, ond dim ond awyr sydd i'w weld uwchben y grisiau.)

Cynorthwywyr y Gymanfa

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

Credir mae yr hyn sydd ar y lechen yw
SWYDDOGION
A
CYNORTHWYWYR
CYMANFA
PENYPARC
1934
 

 

Mae trefniadau'r digwyddiad, ynghyd ag amlinelliad o hanes y capel i'w gweld yn Llawlyfr y Gymanfa ac fe allwch weld copi ohono drwy glicio isod.

 

Llawlyfr Cymanfa Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion 1934

Cliciwch i lwytho i lawr

(Dogfen .pdf - 2,274Kb)

 

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Cymanfa Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion 1934

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth