YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Dathliad - 50 mlynedd y festri ac ail agor wedi adnewyddi

Tachwedd 2004

 

Yn 2004 roedd y festri yn 50 mlwydd oedd. Gyda rhai pethau trydanol, ac yn y blaen, angen eu gwneud yn y festri fe benderfynwyd gau'r festri am ychydig fisoedd, ac ar ôl cael y gwaith wedi eu gwneud, cynal oedfa argenig i ail agor y festri a dathlu'r pum deg mlynedd o ddefnydd a wnaed ohoni.

 

Y festri wedi adnewyddi
Y festri wedi adnewyddi

 

Ar brynhawn Sul, Tachwedd 21ain fe gynhaliwyd yr oedfa. Fe ddaeth Mr John Bevan, mab Y Parchedig D Haydn Bevan a oedd yn weinidog ar y capel pan agorwyd y festri, i bregethu ac ail agor y festri yn swyddogol. Cafodd y plant a'r ifanc siawns i gymryd rhan yn yr oedfa hefyd. Fe gyd-ddarllenon nhw un o'r emynau, ac hefyd gwneud eitemau canu. Dwy gân dra wahanol y dewyswyd - canu "Dod Ar Fy Mhen" yn barti deulais, a canu "Duw Wnaeth Y Creaduriaid" yn llawn hwyl gyda tamboreens ac offerynau taro eraill.

 

Roedd y te a gafwyd yn y festri wedi'r oedfa yn wych. Roedd cacen arbennig wedi ei wneud ar gyfer y dathlu ac fe ofynodd Mr Bevan i'r grwp a fu yn canu i gyd i ymuno gydag ef a'i wraig i dori'r gacen.

 

Diolch i bawb a ddaeth i'r achlysur ac i bawb a fu yn gweithio i wneud y diwrnod yn un mor arbennig.

 

 

Taflen yr Oedfa Ail Agor y Festri

Cliciwch i lwytho i lawr

(Dogfen .pdf - 483Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Dathliad - 50 mlynedd y festri ac ail agor wedi adnewyddi

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth