YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Cymanfa Ganu Bedyddwyr Aberteifi a'r cylch

Ebrill 2006

 

 

Pwt o'r Teifiseid Pwt o'r papur, y Tivy Side, yn sôn am y Gymanfa Ganu. (Cliciwch arno i'w weld yn fwy i'w ddarllen.)

plant
(Cliciwch arno i'w weld yn fwy i'w ddarllen.)

 

Y plant a'r ifanc a gymerodd rhan yn y Gymanfa Ganu

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Oedfa Flynyddol y Plant 2006

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth