YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Medal i Mr Stephen Davies am ei Ffyddlondeb i'r Ysgol Sul

1995

 

 

Mr Stephen Davies

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy).

 

Un a llawer o barch iddo oedd y diweddar frawd Stephen Davies. Yng ngwanwyn 1995 fe gafodd wybod ei fod i dderbyn medal am iddo fynychu'r Ysgol Sul am gymaint o flynyddoedd. Yn anffodus bu farw Mr Davies mewn dawmain car rhyw wythnos cyn yr oedd fod cael y fedal wedi eu chyflwyno iddo.

 

Ei nai, Mr Russell Evans, aeth ymlaen ar y dydd i dderbyn y fedal, ac yna ymhen rhai wythnosau fe gyflwynwyd y fedal i Gapel Penyparc gan y teulu.

Mae hanes y ddau ddigwyddiad yma yn Rhifyn 24 (Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru) a Rhifyn 25 (Cyflwyno Medal Y Diweddar Steffan Dafis I Gapel Penyparc) o Bapur Ysgol Sul Penyparc.

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Medal i Mr Stephen Davies am ei Ffyddlondeb i'r Ysgol Sul

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth