YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Dosbarthiadau yr Ysgol Sul

1990

 

Fe dynnwyd y ddau lun isod ar yr 22ain o Orffennaf, 1990, sef ar ddiwedd Ysgol Sul diwethaf y flwyddyn addysgol 1989/1990. Nid oedd yr holl aelodau yn bresennol.

 

Y Plant

Y Plant A'r Ifanc

 

Rhes Gefn

Delyth, Ceinwen, Dorothy, Anna-Marie

 

Rhes Ganol

Anwen, Diana, Nerys

 

Tu Flaen
Neil

Yr Oedolion (A Neil)

 

Step Gefn

Mrs Gwennie Price, Mrs Mattie Davies, Mrs Signet Rees, Mr Dan Griffiths, Mr Dan Davies

 

Step Flaen
Mrs Marged Griffiths, (Neil), Mrs Nora James, Mrs Gwladys Davies, Mrs Tegwen Bowen, Mr Stephen Davies
Yr Oedolion

 

Yn y llun o'r plant fe'u gwelwch yn dal copi yr un o'r llyfr posau a wnaed fel rhan o gywaith y flwyddyn, sef cywaith "Iesu Grist Yn Blentyn". Fe ymddangosodd y llun hwn yn rhifyn 9 o "Papur Ysgol Sul Penyparc" ynghyd a rhan o adroddiad Mrs Mair Garnon James a oedd wedi bod o amgylch, ar rhan Undeb Bedyddwyr Cymru, yn edrych dros cyweithiau'r Ysgolion Sul oedd wedi bod wrth y gwaith yn ystod y flwyddyn.

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Dosbarthiadau yr Ysgol Sul 1990

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth