YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Oedfa Flynyddol y Plant a'r Ifanc

Mehefin 1987

 

Teulu Duw

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy.)

 

 

Y plant a'r bobl ifanc fu yn cymryd rhan yn yr oedfa flynyddol ynghyd ag athrawes y plant a'r pregethwr gwadd.

 

Rhes Gefn

Sharon James, Meinir Davies, Helen Davies, Y Parch. Huw Mathews (Pregethwr Gwadd), Sharon Price (Davies yn awr), Elgan Lewis, Miss Gwyneth George (Athrawes y Plant), Nia Lewis

 

Rhes Gannol

Anna-Marie Davies, Dorothy Davies, Ceinwen Davies, Helen Davies, Gethin Davies

 

Rhes Flaen

Catrin James, Euros Davies, Dorian Davies, Myfanwy Davies, Diana Davies, Anwen Griffiths, Pamela James, Nina Bowen, Delyth Griffiths, Rebecca Bowen.

 

Roedd plant yr Ysgol Sul a'u hathrawes wedi gwisgo i fynu fel pobl o bob cwr o'r byd i gymeryd rhan yn oedfa flynyddol 1987. Y rheswm am hyn oedd y ffaith mae thema yr oedfa oedd "Teulu Duw". Roedd y Thema yn dod o deitl y cywaith a fu dosbarth y plant yn gweithio arno yn ystod y flwyddyn a fu.

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Oedfa Flynyddol y Plant a'r Ifanc 1987

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth