YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Oedfa Nadolig y Plant a'r Ifanc

1983

 

Y Plant a'r Ifanc

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy.)

 

Y plant a'r bobl ifanc fu yn cymryd rhan yn yr oedfa Nadolig ynghyd a'r athrawes.

 

Rhes Gefn

Gary Price, Aled George, Gwawr George (Webb yn awr), Miss Gwyneth George, Clive Jones, Nia Lewis, Menna George (dal yn George al ôl priodi), Emma James (Williams yn awr), Hazel James

 

Rhes Gannol

Elgan Lewis, Sharon James, Anna Blake, Mrs Margaret Davis (Athrawes), Anna-Marie Davies, Catrin James, Helen Davies, Linda James, Sharon Price (Davies yn awr)

 

Rhes Flaen yn Penlynio ar y sedd fawr

Euros Davies, Dorian Davies, Paul, Tracy Hughes, Dorothy Davies, Myfanwy Davies, Ceinwen Davies

 

Roedd aelodau dosbarth plant yr Ysgol Sul wedi gwisgo fel cymeriadau stori'r Nadolig.

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Oedfa Nadolig y Plant a'r Ifanc 1983

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth