YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Anrhydeddu Organyddion

????

 

Organyddion a Codwyr Canu

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

 

Mr Berti Griffiths; Mrs Nora James; Mrs Maudi James; Mrs Tegwen Bowen; Mr Stephen Davies

 

Ar y Sul arbennig yma fe anrhydeddwyd tair o organyddion y capel am eu gwaith dros y blynyddoedd. Bu y tair yn chwarau mewn oedfaon ar y Sul yn rheolaidd am dros hanner can mlynedd.

 

Yn y llun fe welwch y tair yn dal y copiau o'r Llawlyfr Moliant Newydd sydd a'u henwau a'r achlysur wedi eu hargraffu ar y clawr.

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Anrhydeddu Organyddion

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth