YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Gwnaed bedyddfan newydd mewn lle pwrpasol wrth ochr yr afon Mwldan ger Felinfach

190?

 

Bedyddfan

(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

 

Y bedyddfan newydd

 

Yn y llun yma allan o gasgliad lluniau Mrs C. Welson fe welwch bobl yn cerdded lawr i ochr y bedyddfan newydd, gyda'r afon Mwldan yn rhedeg wrth gornel isaf dde y llun.

 

 

 

Roedd bedyddfan yma wedi ei adeiladu wrth ochr yr Afon Mwldan ger Felin Fach. (Cyn hyn roedd bedyddio yn yr Afon Mwldan ger Llain y Cwm.) Mae yn debyg fod reilins wedi ei rhoi o'i amgylch cyn iddo orffen cael ei ddefnyddio (y rhai sydd yn awr o amgylch y bedyddfan wrth ochr y capel) ond nid ydynt yn ymddangos yn y llun. Credir i'r llun gael eu dynny nôl amser y bedyddio cyntaf ar ddechrau'r 1900au.

 

Yn ôl y darn "Amlinelliad o Hanes Eglwys Penyparc o'i chwyniad" gan Mr. J. James, C.M., (Ysgrifennydd yr Eglwys ar y ar y pryd) a ymddangosodd yn Llawlyfr Cymanfa 1934, fe adeiladwyd y bedyddfan yma yn ystod gweinidogaeth y Parch. D. Bassett a fu yn weinidog yma o 1899 i 1912. Fe l hyn y mae yr hanes yn ymddangos -

"Llafurus iawn a fu tymor ei weinidogaeth. Dangosodd fawr sêl gyda'r Cymdeithasau oedd â thuedd ynddynt i ddyrchafu dynolryw. Yn ei amser ef codwyd cyntedd newydd i'r capel a bedyddfan newydd mewn lle pwrpasol. Adeiladwyd, hefyd, dy i'r Gweinidog a thalwyd am y cwbl oll yn ddiymaros."

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Bedyddfan Newydd

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth