YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Dosbarth Y Bechgyn

Rhwng 1920 a 1924

 

 

Dosbarth y Bechgyn
(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

 

Mae yr enwau canlynnol wedi eu hysgrifennu ar y cefn -

 

Rees (Bryn y Wawr ); Jackie (Crugefa); Ernest Owen; Tom Gibby; Tom Jenkins; Albert; Arthur Davies; Sammy Rees (Bryn-y-Wawr)

Ben Morris; Wilfred Evans; Mr Bowen; George Evans; Dai Lewis

 

Roedd Mr Bowen yn weinidog yma o 1920 i 1924.

 

Fel hyn y mae Mr J. James, C.M., (Ysgrifennydd yr Eglwys ar y pryd) wedi disgrifio gweinidogaeth Mr Bowen ym Mhenyparc yn ei ddarn "Amlinelliad o Hanes Eglwys Penyparc o'i chychwyniad" a ymddangosodd yn Llawlyfr Cymanfa 1934 -

"Yn 1920 derbyniodd y Parch. Gwyn owen alwad o Gaersalem, Llwynpia. Profodd ei hun yn bregethwr sylweddol a thra chymeradwy, ac yn weinidog doeth a llafurus yn ystod ei arosiad yma. Ymadawodd yn 1924 i gymeryd gofal Eglwys Balliol Road, Lerpwl. Dychwelodd ar ôl hynny i'r Deheudir yn weinidog ar eglwys bwysig y Pwll, Llanelli. Yn ystod ei weinidogaeth ef codwyd dau bregethwr, sef y Parch. J. Charles Evans a'r Parch. J. Thomas. Y cyntaf, nodir, yw weinidog Soar, Pontlottyn heddiw. Bu farw yr olaf ar ôl gwenidogaeth fer gyda'r Saeson."

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Dosbarth y Bechgyn

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth