YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Mr Samuel

1925

 

Mr Samuel
(Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy)

 

Daeth y llun yma allan o gasgliad lluniau Mrs C. Welson a'r cyfan a ysgrifennwyd y tu ôl i'r gwreiddiol o'r llun oedd -

Mr Samuel

 

Fel hyn y mae Mr J. James, C.M., (Ysgrifennydd yr Eglwys ar y pryd) wedi disgrifio ei weinidogaeth Mr Samuel ym Mhenyparc yn ei ddarn "Amlinelliad o Hanes Eglwys Penyparc o'i chychwyniad" a ymddangosodd yn Llawlyfr Cymanfa 1934 -

"Ym mis Medi 1924, yr un flwyddyn ag yr ymadawodd Mr. Bowen, Daeth y Parch. S. B. Samuel yma, o'r un eglwys â Mr. Bowen, fel y digwyddodd, sef o Gaersalem, Llwynpia. Pregethwr dawnus ydoedd - yr hen hwyl Gymreig yn wefreiddiol ei dylanwad ar glust a chalon y gwrandawr. Ond er ein colled a'n siom, machludodd ei haul, a hi eto'n ddydd. Chwe mis ar ôl ei ddyfod yma, sef ym Mawrth 1925, galwyd ef adref oddi wrth ei waith at ei wobr. Nid oedd ond 35 oed."

(Mae peth cwestiwn ynglyn a'r llun gan fod y capel yn ymddangos fel yr oedd cyn i'r fynedfa cael eu newyd gan mae dau ddrws sydd i'w gweld, un bob ochr, gyda un ffenestr yn y canol, ac nid fel y mae yn awr gyda un drws yn y canol gyda dwy ffenestr ble oedd y drysau gwreiddiol. Yn ol yr hanes a ysgrifennwyd gan Mr James fe godwyd cyntedd newydd i'r capel yn ystod gweinidogaeth Y Parch D. Bassett a oedd gyda ni o 1899 i 1912.)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Mr Samuel

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth