YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Gwibdaith yr Ysgol Sul - "Mystery Tour"

20fed Gorffennaf, 1983

 

Aeth gwibdaith yr Ysgol Sul 1983 am "Mystery Tour" Arfordir Sir Benfro, gan gynnwys Melin Trefin a Porthgain

 

Yn Melin Trefin

(cliciwch i weld y llun yn fwy)

I weld pwy sydd yn y llun edrychwch ar waelod y tudalen!

 

 

Lluniau allan o gasgliad Miss Gwyneth M. George

Shan a Gwyneth Menna a Shan Menna a Shan Porthgain Yn y bws Ar i'r bws Rhai o'r gwragedd Eistedd ar y wal Ar y bws

 

Allan o gasgliad Lluniau Mrs Gwennie Price

Y criw yn Porthgain Yn Porthgain Yn Porthgain Amser Bwyd yn Porthgain Amser bwyd yn Porthgain Amser bwyd

 

 

 

 

 

Rhifau '83

 

Enwau'r rhai sydd yn y llun
1 Gary Price 2 Alan Evans 3 Mr Dan Griffiths
4 Mrs Matti Davies 5   6 Sharon Price
7 Mrs Gwladys Thomas (Valhala) 8 Mrs Marged Griffiths 9 Mr Stephan Davies
10 Mr Dan Davies 11 Menna George 12 Shan Thomas
13 Mr Haydn Lewis 14 Nia Lewis 15 Gwyyneth George
16 Mrs Sadie James 17 Mr Hubert Price 18  
19 Mrs Gwladys Davies 20 Mrs Williams (Nyth) 21 Mrs Sygnet Rees (Croeso)
22 Mrs Nora James 23 Mrs Sara Blake 24 Mrs Davies
25 Mrs Sarah Davies 26   27  
28 Emma James 29 Mrs Gwennie Price 30 Anna Marie Davies
31 Ceinwen Davies 32 Elgan Lewis 33 Anna Blake

 

 


 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Gwibdaith yr Ysgol Sul - "Mystery Tour" - 1983

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth