YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Bedyddio Pedwar

Haf 1987

 

Bedyddiwyd Sharon Price, Emma James, Nia Lewis ac Elgan Lewis gan y Parch. Idris Hughes.

 

Bedyddio pedwar


 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Bedyddio pedwar 1987

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth