YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

P.Y.S.P. 3

Nadolig '88

 

Dyma fraslun o'r hyn oedd yn y rhifyn yma o Bapur Ysgol Sul Penyparc. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho copi o'r papur.

 

 

Cynnwys

Tudalen

Beth yw'r adnod? - pôs y llythrennau coll
1
Gwaith Cartref - i bob aelod
1
Llongyfarchiadau - canlyniadau'r cwis yn rhifyn 2
1
Llun - seren i'w lliwio
1
Atebion Rhifyn 2
2
Chwilotair - pôs
2
Seimon Pedr - ei hanes gan Helen Davies
3
Gwneud Carden Nadolig - cyfarwyddyd
3
Llefydd Gwlad yr Iesu - pôs adnabod y llefydd
4
Rhieni'r Iesu - Joseff Tad yr Iesu
4
Rhieni'r Iesu - Mair Mam yr Iesu
5
Pôs - diwedd ateb yw dechrau'r ateb nesaf
6
Gwneud Llun - lle i dynnu llun o'r baban yn y preseb
6

 

 

Cliciwch i Lwytho i Lawr

(Dogfen .pdf - 3,549Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 03

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth