YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

P.Y.S.P. 4

Pasg '89

 

Dyma fraslun o'r hyn oedd yn y rhifyn yma o Bapur Ysgol Sul Penyparc. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho copi o'r papur.

 

 

Cynnwys

Tudalen

Llun Coeden - i'w lliwio
1
Saccheus - ei hanes gan Delyth riffiths
1
Y Pasg - yr hanes
1, 4, 5
Atebion Rhifyn 3
2
Jôcs - amrywiaeth
2, 3, 5
Andreas - ei hanes gan Anna Marie Davies
3
Gwersyll Ysgolion Sul yn Llangrannog - gwybodaeth
4
Y Doethion o'r Dwyrain - o hanes y Nadolig gan Ceinwen Davies a plant dosbarth y Festri
4
Y Bugeiliaid - ychydig o hanes y Nadolig gan blant dosbarth y Festri
5
Beth yw Nadolig? - gan Ceinwen Davies
5
Beth yw Nadolig? - gan Anna Marie Davies
5
Symbolau y Disgyblion - luniau tariannau gyda symbolau y disgyblion arnynt i'w lliwio a'u paru gyda'r disgybl cywyr
6
Seimon, Mab Jona - darn byr o'r gerdd gan I.D. Hooson
6

 

 

Cliciwch i Lwytho i Lawr

(Dogfen .pdf - 3,356Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 4

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth