YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

P.Y.S.P. 6

Haf '89

 

Dyma fraslun o'r hyn oedd yn y rhifyn yma o Bapur Ysgol Sul Penyparc. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho copi o'r papur.

 

 

Cynnwys

Tudalen

Bod Yn Ddall - erthigl am ddallineb
1
Bartimeus Ddall - hanes Iesu yn ei wella
1
Atebion Rhifyn 5 - atebion cwestiynnau y rhifyn blaenorol
2
Jôcs
2, 3, 4, 5, 6
Gwibdaith yr Ysgol Sul - hanes y diwrnod
3
Tybed a Glywsoch am Rhai Ffyrdd i Ddifetha Eich Eglwys - pwt allan o "Y Llan"
3
Louis Brialle - pwt o hanes am y dyn a greodd y ffordd i'r dall i dderllen
3
Rali'r Ysgol Sul - gwybodaeth am y digwyddiad
4
Siarad gyda'n Ffrindiau, gyda Duw - ffordd isiarad gyda ffrindiau a gyda Duw
4
Iachau Dyn Byddar - hanes Iesu yn gwella dyn byddar
5
Gwyl y Gair ar Gân - gwybodaeth am y diwrnod
5
Llanwch y Blychau - pôs ateb cwestiynnau
6
Taflen Atebion -
7, 8

 

 

Cliciwch i Lwytho i Lawr

(Dogfen .pdf - 3,900Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 6

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth