YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

P.Y.S.P. 8

Mehefin '90

 

Dyma fraslun o'r hyn oedd yn y rhifyn yma o Bapur Ysgol Sul Penyparc. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho copi o'r papur.

 

 

Cynnwys

Tudalen

Yr Iesu yn y Deml - hanes y digwyddiad
1
Oedfa y Plant a'r Bobol Ifanc - gwybodaeth megys amser a dyddiad
1
Dysgu:
Dysgu Yn Y Gweithdu - gan Helen Davies
1
Dysgu Yn Y Synagog - gan Euros Davies
1
Dysgu Drwy Y Cyfan O'i Amgylch - gan Helen Davies
1
Atebion Rhifyn 7 - atebion posau'r rhifn cynt ynghyd a'r marciau y cafodd y rhai a ddanfonodd eu taflen ateb i fewn
2, 3
Gwyl y Gair ar Gân - gwybodaeth
3
Rhifau - pôs chwilio gyda rhifau fel atebion
3
Cymanfa Ganu - Hanes y diwrnod
4
Cywaith - gwybodaeth am yr hyn a wanid fel gwaith y plant a'r ifanc yn ystod y misoedd diwethaf, ynghyd ag enghraifft
4, 5
Iesu Grist yn Blentyn - pôs chwilio am y geiriau
6
Cerddoriaeth - disgrifiad o rhai o offerynnau cerddorol amser yr Iesu
6
Gwyliau - gwybodaeth am y gwyliau Iddewyg y byddau Iesu yn eu cadw - gan Dorothy Davies
7
Cystadleuaeth - i bob aelod o'r Ysgol Sul a'r capel
8
Rali Ysgolion Sul Caerfyrddin a Cheredigion - gwybodaeth am y digwyddiad
8

 

 

Cliciwch i Lwytho i Lawr

(Dogfen .pdf - ???Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 8

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth