YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

P.Y.S.P. 9

Haf '90

 

Dyma fraslun o'r hyn oedd yn y rhifyn yma o Bapur Ysgol Sul Penyparc. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho copi o'r papur.

 

 

Cynnwys

Tudalen

Ysgol Sul Nesaf - gwybodaeth am bryd mae'r Ysgol Sul yn ail ddechrau ar ôl y gwyliau
1
Bedyddio - hanes yr achlysur gan Mr S. Davies
1
Rhan o Gywaith Ysgol Sul Penparc yn yr Eisteddfod - pwt o hanes
1
Atebion Rhifyn 9 - atebion y posau
2
Cystadleuaeth Rhifyn 8 - ychydyg o'r syniadau a ddaeth i fewn
2, 3
Gwibdaith yr Ysgol Sul - hanes y digwyddiad
3
Pôs - pwy sydd ar goll
3
Rali Ysgoion Sul Caerfyrddyn a Cheredigion - gwybodaeth
3
Cyweithiau'r Ysgol Sul 1989-98 - rhannau allan o Adroddiad Mair Garnon James a fu yn beirniadu
4, 5
Llun o'r Bobol Ifanc a'r Plant - y rhai oedd yn yr Ysgol Sul y Sul diwethaf o'r flwyddyn ysgol
5
Cystadleuaeth - chwilio am enwau blodau a phlanhigion eraill
6
Gwyl y Gair ar Gân - gwybodaeth
6
Caset Mr. Antur - gwybodaeth am syt i archebu un
6
Cywaith 1990-91 - gwybodaeth
6

 

 

Cliciwch i Lwytho i Lawr

(Dogfen .pdf - ???Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 9

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth