YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

P.Y.S.P. 10

Chwefror 1991

 

Dyma fraslun o'r hyn oedd yn y rhifyn yma o Bapur Ysgol Sul Penyparc. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho copi o'r papur.

 

 

Cynnwys

Tudalen

Mynyddoedd y Beibl - erthigl am ddechrau'r cywaith am y flwyddyn
1
Atebion Rhifyn 9 - atebion posau oedd yn y rhifyn cynt
2
Oedfa y Plant a'r Bobol Ifanc - hanes oedfa Nadolig 1990
2
Mynyddoedd Cuddiedig - pos chwilio am enwau mynyddoedd yn y sgwar ac hefyd mewn adnodau yn y Beibl.
3
Gymanfa Ganu - Trefn y rihyrsals a'r oedfaon
3
Elias, Proffwyd Duw, yn Herio Proffwydi Baal - yr hanes yn fyr
4, 5
Gwyl y Gair ar Gân - rhoi gwybodaeth am y digwyddiad
6
Gwersyll yr Ysgol Sul, Llanrannog - rhoi gwybodaeth am y gwersyll
6
Cystadleuaeth - gwybodaeth am gystadleuaeth gan Mudiad y Bobol Ifanc Undeb Bedyddwyr Cymru
6

 

 

Cliciwch i Lwytho i Lawr

(Dogfen .pdf - 3,233Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 10

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth