YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

P.Y.S.P. 11

Mehefin 1991

 

Dyma fraslun o'r hyn oedd yn y rhifyn yma o Bapur Ysgol Sul Penyparc. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho copi o'r papur.

 

 

Cynnwys

Tudalen

Moses a'r Berth yn Llosgi - yr hanes gan Myfanwy a plant dosbarth y festri
1
Cystadleuaeth - am storiau yn ymwneud a mynddoedd
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Atebtion Rhifyn 10 - atebion posau'r rhifyn diwethaf
2
Cymanfa Ganu 1991 - hanes y digwyddiad
2
Carmel - carden gwybodaeth am y mynydd
2
Mynydd yr Olewydd - lleoliad storiau am y mynydd yn y Beibl
3
Dewch i Weld y Cywaith - gwahoddiad i bawb weld gwaith y plant
3
Cyfarfodydd Blynyddol y Capel - gwybodaeth am amseroedd a thema'r oedfaon
3
Ymarfer Olaf Cyn yr Oedfa - gwybodaeth am y dyddiad ac amser
3
Dewch i'r Ysgol Sul - gwahoddiad i bawb i'r Ysgol Sul
3
Cywaith - disgrifiad o'r hyn a wnaed yn ystod y flwyddyn
4
Hor - carden gwybodaeth am y mynydd
4
Lluniau o'r Plant Wrth Eu Gwaith - lluniau o'r plant yn yr Ysgol Sul yn ystod y flwyddyn
5
Gwersyll Ieuenctid Cristnogol - gwybodaeth am y digwyddiad
6
Gwyl y Gair ar Gân - gwybodaeth am y digwyddiad
6
Gwersyll yr Haf yr Ysgol Sul - gwybodaeth am y digwyddiad
7
Beiro - rhai gyda "Ysgol Sul Penyparc" arnynt
7

 

 

Cliciwch i Lwytho i Lawr

(Dogfen .pdf - 4,580Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 11

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth