YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

P.Y.S.P. 14

Mehefin 1992

 

Dyma fraslun o'r hyn oedd yn y rhifyn yma o Bapur Ysgol Sul Penyparc. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho copi o'r papur.

 

 

Cynnwys

Tudalen

Cymanfa Ganu - hanes y gymanf yn Ebrill 1992
1
Anni Meth - hanes trip gan aelodau o'r Ysgol Sul i weld y sioe
1
Atebion Rhifyn 13 - atebion y cwestiynnau o'r rhifyn blaenorol
2
Oedfa Flynyddol - gwybodaeth
2
Rali Ysgolion Sul Caerfyrddin a Cheredigion 1992 - gwybodaeth
2
Ffeithiau - gwybodaeth yn ymwneud a teithiau cenhadol Paul a cenhadon yn 1991
3
Cristion - gwybodaeth am y cylchgrawn
3
Cwis Ysgrythurol - ar lyfr Ecsodus
4
Cywaith y Flwyddyn - gwybodaeth am y gwaith oedd dosbarth y Bobol Ifanc a'r Plant wedi gwneud yn ystod y flwyddyn diwethaf
4, 5
Arian Mewn Potel - casglu i'r B.M.S.
5
Dyddiadau i'w Nodi
6
Stress - pob lowc i'r rhai sydd yn wneud arholiadau
6

 

 

Cliciwch i Lwytho i Lawr

(Dogfen .pdf - ???Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 14

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth