YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

P.Y.S.P. 41

Medi 2005

 

Dyma fraslun o'r hyn oedd yn y rhifyn yma o Bapur Ysgol Sul Penyparc. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho copi o'r papur.

 

 

Cynnwys

Tudalen

Dechrau Tymor Newydd - dyddiad ac amser
1
Diwedd Tymor Diwethaf - hanes Ysgol Sul diwethaf y tymor an gynnwys y te parti i ddathlu penblwydd Dan a Matti Davies, y ddau wedi dathlu eu 90 yn ystod y missoedd diwethaf
1
Digwyddiadau i'w Nodi - gwybodaeth am bethau sydd ar y gweill yn ystod y tymor i ddod
2
Gwaith yr Ysgol Sul Eleni - gwybodaeth am y teitl a ddewiswyd "Llefydd y Beibl"
3
Trip yr Ysgol Sul - Hanes y digwyddiad
3
Ein Ysgol Sul Ni - gwybodaeth am y wefan, cyfeiriad E-bost, ac yn y blaen
4
Y Gair am y Sul - y geiriau i'w gael mewn adnod neu pennill bob sul
4
Gwaith Cartref - pethau i baratou ar gyfer gweithgareddau y tymor
4

 

 

Cliciwch i Lwytho i Lawr

(Dogfen .pdf - 2,200Kb)

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 41

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth